Oefening een uitnodiging schrijven

Oefening: een uitnodigingsmail schrijven

Casus: Het is coronatijd en in het verpleeghuis is er  al bij een aantal bewoners corona geconstateerd.  Jullie willen voorkomen dat er weer een nieuw bezoekverbod nodig is. Daarom zijn er  volgende week bijeenkomsten georganiseerd voor de familieleden en mantelzorgers. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er informatie gegeven over een aantal belangrijke punten, zoals het omgaan met hygiëne, een nieuwe corona-bezoekersregeling, nieuwe afspraken over ondersteuning door de familie bij de maaltijd tijdens deze coronaperiode en de begeleiding van eenzame zorgvragers door familie en de medewerkers van de instelling. 

De manager vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk familieleden en mantelzorgers naar de bijeenkomsten komen en vraagt jou een uitnodiging te schrijven aan de familieleden en mantelzorgers.  De uitnodiging wordt per mail verstuurd.

In de uitnodiging benoem je:

  • wat er tijdens de bijeenkomsten wordt besproken;
  • je geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen bij een bijeenkomst aanwezig is;
  • hoe de mensen zich kunnen aanmelden voor de bijeenkomsten;
  • waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. (Deze informatie mag je zelf verzinnen.)

Vorm: Let op de indeling in alinea’s, zorg voor een duidelijke inleiding, een middenstuk met alle informatie en een activerende afsluiting.

Inhoud: controleer of alle onderdelen van de opdracht terugkomen in de uitwerking van de mail.

Taal: let goed op spelling, zinsbouw en het gebruik van leestekens.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: