Een klachtenmail schrijven

Oefen met het schrijven van een klachtenmail naar de klantenservice.

Wanneer je een klacht hebt, schrijf je tegenwoordig vaak een e-mail aan de klantenservice van een bedrijf. Een klachtenbrief of klachtenmail is een zakelijke brief, waarin de toon formeel is. In de brief vertel je wat de klacht is en hoe de ander de klacht kan oplossen.

Hieronder zie je een oefenopdracht voor een klachtenmail. Lees goed wat er aan de hand is en verwerk alle opdrachten in je e-mail. Het is belangrijk dat de klachtenmail goed leesbaar is voor de lezer. Zorg dus voor een goede indeling van je e-mail. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je zo min mogelijk fouten in de zinsbouw en spelling maakt.

Opdracht
Je hebt onlangs een wasmachine gekocht. Er is echter een probleem met de wasmachine. De witgoedwinkel waar je de wasmachine gekocht hebt, adviseert je een e-mail te sturen naar de klantenservice.

In de e-mail:

 • leg je uit waarom je de e-mail stuurt;
 • vertel je wanneer je de wasmachine gekocht hebt. Vertel ook welke wasmachine je gekocht hebt;
 • beschrijf je wat precies je klacht is;
 • leg je uit waarom je dit vervelend vindt. Noem minimaal twee redenen;
 • stel je een oplossing voor;
 • geef je een termijn voor die oplossing. Leg uit waarom je snel een oplossing wilt;
 • sluit je passend af.

De informatie mag je zelf verzinnen.

Noteer het e-mailadres van de witgoedzaak en geef aan wat het onderwerp van je e-mail is.

Een examenopdracht uitwerken – hoe doe je dat?

Hoe kan je tijdens het examen het beste de verschillende opdrachten uitwerken? In deze tekst leg ik dat uit en geef ik je een aantal tips.

Hoe kan je tijdens het examen het beste de verschillende opdrachten uitwerken? In deze tekst leg ik dat uit en geef ik je een aantal tips.

Elke examenopdracht bestaat uit een situatiebeschrijving en een aantal deelopdrachten. De situatiebeschrijving vertelt wat over wie de lezer van jouw tekst is en wat de reden is dat je de tekst schrijft. Lees de opdracht dus goed door. De deelopdrachten vertellen precies wat de examinator wil lezen in jouw tekst. Het is dus slim om elke deelopdracht duidelijk terug te laten komen in jouw tekst

Voorbeeld 1:
Je zit op een sportclub. Omdat jullie binnenkort de sportkantine willen verbouwen, organiseren jullie een sportmiddag voor de kinderen in de buurt. Op die manier willen jullie geld inzamelen en hopen jullie gelijk een aantal nieuwe leden te werven.  Je wilt dat er zoveel mogelijk kinderen naar de sportmiddag komen. Je schrijft een uitnodiging voor de website van de plaatselijke krant.

In de uitnodiging vertel je:

 • wanneer en voor wie de sportmiddag is;
 • vertel je wat de sportmiddag kost en wat de kinderen voor dat geld krijgen;
 • vertel je aan welke activiteiten de kinderen kunnen meedoen. Noem er minstens 3:
 • vertel je waarom de kinderen aan deze sportmiddag moeten meedoen. Geef minstens 2 redenen;
 • vertel je hoe de kinderen zich kunnen aanmelden.

Schrijf de uitnodiging. De informatie mag je zelf verzinnen!

Als je de opdracht goed leest, dan valt het je misschien op dat je de lezer van dit bericht moet overtuigen of activeren om mee te doen aan deze sportmiddag. Je moet ze zo ver krijgen dat ze zich gaan aanmelden.

Deze tekst is voor de website van de krant. Het is dus geen brief of e-mail, maar het is ook niet echt een artikel. Dat maakt het best lastig, want begin je nu met een aanhef of een titel? Ik zou in ieder geval kiezen voor een titel, omdat het een bericht voor een website is.

Hoe zou je deze opdracht kunnen uitwerken?

Kindersportmiddag bij Sportclub Stoer en Sterk op 5 februari 2021!

Sportclub Stoer en Sterk organiseert een sportmiddag voor kinderen. De opbrengst van de sportmiddag wordt gebruikt voor de verbouwing van de sportkantine. De sportmiddag wordt gehouden op 5 februari van 13.00 tot 17.00 uur en is bedoeld voor alle kinderen van 7 tot 10 jaar.

Meedoen met de sportmiddag kost € 10,- en daarvoor krijg je naast een leuke sportmiddag ook een gezonde traktatie en een lekker drankje. De kinderen kunnen tijdens deze sportmiddag meedoen aan de volgende activiteiten: basketballen, ballenyoga en ballengolf.

Waarom moet je meedoen met deze supergezellige sportmiddag? Het is natuurlijk ontzettend leuk om met leeftijdsgenootjes te spelen en daarnaast word je begeleid door super enthousiaste begeleiders.

Heb je zin gekregen om mee te doen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar StoerenSterk@gmail.nl.

Tot 5 februari!

Je ziet dat ik alle deelopdrachten in deze tekst heb uitgewerkt. Het makkelijkste is om de opdracht in je zin te laten terugkomen. Dan weet je ook zeker dat de examinator ziet dat je de opdracht hebt uitgewerkt.

Vergeet verder niet om je tekst een titel te geven. In de inleiding vertel je wat de aanleiding is om deze tekst te schrijven. In het middenstuk geef je informatie en in het slot sluit je de tekst af. In deze uitnodiging is het dus de bedoeling dat je de lezer overhaalt om zich aan te melden.

Oefening: schrijf een artikel

Oefen met het schrijven van een informatief artikel voor de website van het roc.

Je doet een opleiding op een ROC. Je hebt al stage gelopen en je bent heel enthousiast over je toekomstige beroep. Je wilt schoolverlaters en mensen die van beroep willen veranderen, enthousiast maken voor jouw opleiding. Daarom schrijf je een artikel voor de website van jouw school.

In het artikel:

 • vertel je welke opleiding je doet;
 • vertel je over de stage die je hebt gelopen;
 • vertel je welke werkzaamheden je op de stage hebt gedaan, noem er minimaal 3;
 • noem je wat je leuk vindt aan jouw opleiding of (toekomstige) beroep;
 • noem je wat je moeilijk vindt aan jouw opleiding of (toekomstige) beroep;
 • overtuig je mensen om ook deze opleiding te gaan doen. Noem minimaal 2 argumenten.

De informatie mag je zelf verzinnen.

Denk aan een goede indeling van je tekst (lay-out en leesbaarheid).
Check je tekst op zinsbouw, spelling en leestekens.

Oefening: Schrijf een uitnodigingsbrief

Schrijf een uitnodigingsbrief voor het buurtfeest.

Voor het examen schrijven moet je behalve een artikel of verhaal ook een mail of brief schrijven. In onderstaande opdracht wordt je gevraagd een brief te schrijven. Denk daarbij goed aan de regels voor correspondentie. Zorg voor een juiste aanhef en afsluiting. Schrijf een inleiding waarin duidelijk wordt waarom je schrijft. In het middenstuk geef je de nodige informatie en in het slot geef je aan wat je van de lezer verwacht.

Situatie:
Je woont in een gezellige buurt en elk jaar organiseren jullie een straatfeest. Vanwege corona is het feest een jaar overgeslagen, maar dit jaar gaat het straatfeest zeker door. Jij en een buurman zullen het straatfeest organiseren.
Buiten op straat willen jullie een groot springkussen voor de kinderen neerzetten en voor de volwassenen zal er een gezellige borrel georganiseerd worden aan het einde van de middag, natuurlijk op gepaste afstand. Jullie hopen dat een aantal buren wil helpen met het organiseren van een paar activiteiten voor jong en oud.

Je stuurt je buurtgenoten een brief waarin je ze uitnodigt voor dit straatfeest.

In de brief:

 • leg je uit waarom je schrijft;
 • beschrijf je wanneer het straatfeest is;
 • vraag de buren minimaal een activiteit te bedenken die geschikt is voor iedereen;
 • vraag je de buren om te helpen bij het organiseren van de activiteiten. Leg uit wat daarbij moet gebeuren en noem minimaal 3 taken waarbij je hulp zoekt;
 • beschrijf je hoeveel het straatfeest ongeveer gaat kosten per persoon. Licht toe waar dit geld voor gebruikt gaat worden;
 • leg je uit hoe ze zich kunnen aanmelden voor het straatfeest.

Sluit je brief passend af.

De informatie mag je zelf verzinnen.

Schrijf de brief. Zorg voor een goede indeling van de brief, inclusief adressering en onderwerp.

Oefening een uitnodiging schrijven

Oefening: een uitnodigingsmail schrijven

Casus: Het is coronatijd en in het verpleeghuis is er  al bij een aantal bewoners corona geconstateerd.  Jullie willen voorkomen dat er weer een nieuw bezoekverbod nodig is. Daarom zijn er  volgende week bijeenkomsten georganiseerd voor de familieleden en mantelzorgers. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er informatie gegeven over een aantal belangrijke punten, zoals het omgaan met hygiëne, een nieuwe corona-bezoekersregeling, nieuwe afspraken over ondersteuning door de familie bij de maaltijd tijdens deze coronaperiode en de begeleiding van eenzame zorgvragers door familie en de medewerkers van de instelling. 

De manager vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk familieleden en mantelzorgers naar de bijeenkomsten komen en vraagt jou een uitnodiging te schrijven aan de familieleden en mantelzorgers.  De uitnodiging wordt per mail verstuurd.

In de uitnodiging benoem je:

 • wat er tijdens de bijeenkomsten wordt besproken;
 • je geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen bij een bijeenkomst aanwezig is;
 • hoe de mensen zich kunnen aanmelden voor de bijeenkomsten;
 • waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. (Deze informatie mag je zelf verzinnen.)

Vorm: Let op de indeling in alinea’s, zorg voor een duidelijke inleiding, een middenstuk met alle informatie en een activerende afsluiting.

Inhoud: controleer of alle onderdelen van de opdracht terugkomen in de uitwerking van de mail.

Taal: let goed op spelling, zinsbouw en het gebruik van leestekens.

Oefening e-mail schrijven

Oefening: schrijf een e-mail

Voor het examen schrijven moet je behalve een artikel of verhaal ook een mail of brief schrijven. In onderstaande opdracht wordt je gevraagd een mail te schrijven. Denk daarbij goed aan de regels voor correspondentie.

Zorg voor een juiste aanhef en afsluiting. Schrijf een inleiding waarin duidelijk wordt waarom je schrijft. In het middenstuk geef je de nodige informatie en in het slot geef je aan wat je van de lezer verwacht.

Situatie: Je ziet een oproep op een prikbord bij de supermarkt. Een oudere heer die onlangs weduwnaar is geworden, wil graag tijdelijk hulp in de huishouding die hem leert om het huishouden zelf te doen. Jij wilt deze hulp wel geven en je besluit meneer te mailen. Het mailadres is: R.deGroot@gmail.net.

In de e-mail:

 • schrijf je waarom je mailt;
 • beschrijf je waarom jij geschikt bent om deze huishoudelijke hulp te geven. Noem twee redenen;
 • geef je alvast twee goede tips voor het huishouden;
 • geef je aan wat jouw hulp per uur kost;
 • schrijf je wanneer je de huishoudelijke hulp kunt geven en doe je een voorstel voor een dag en een tijdstip.

De informatie mag je zelf verzinnen.

Schrijf de e-mail. Vergeet niet om je mail een duidelijk onderwerp te geven.

Oefening Een verslag schrijven

Oefenen met het schrijven van een verslag

Voor je opleiding heb je een project gedaan waarbij je hebt onderzocht in welke activiteiten ouderen geïnteresseerd zijn. Voor je onderzoek heb je 20 ouderen geïnterviewd. Je schrijft een verslag over het onderzoek.

In je verslag:
– geef je aan wat het doel van je onderzoek was;
– beschrijf je hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd;
– vertel je wie je geïnterviewd hebt en waarom hen;
– beschrijf je wat opvallend was aan de interviews;
– noem je minimaal 2 dingen die goed gingen en minimaal 2 dingen die minder goed gingen;
– kijk je terug op het hele project. Geef aan of je tevreden bent en leg uit waarom;
– beschrijf je wat je de volgende keer anders zou doen en hoe je dat zou aanpakken.

Schrijf een verslag waarin je bovenstaande punten verwerkt. De informatie mag je zelf verzinnen.